Công Ty Cổ Phần Quản Lý Tài Sản Số DAMH
(DIGITAL ASSET MANAGEMENT HOLDING - DAMH)

 

 

Các dịch vụ chính

 • Cung cấp Platform quản lý dòng tiền, quản lý cổ phần nội bộ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, quản lý việc gọi vốn hợp tác kinh doanh, làm điểm tích lũy cashback.
 • Cung cấp Platform giúp doanh nghiệp số hóa tài sản doanh nghiệp từ hữu hình đến vô hình.
 • Tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp,
 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
 • Quỹ đầu tư doanh nghiệp vừa vừa nhỏ.

Tầm nhìn

Là công ty công nghệ ứng dụng Blockchain vào quản lý tài chính doanh nghiệp số 1 Việt Nam. 

Sứ mệnh

Giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và quản lý được nguồn tài chính từ cộng đồng, từ các quỹ đầu tư minh bạch bằng “BlockChain” 

Giá trị cốt lõi

Chất lượng: Luôn đi đầu trong việc gây dựng uy tín, trách nhiệm để đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Tin cậy: Chữ “tín” chính là điều mà DAMH luôn chú trọng trong hoạt động phát triển thương hiệu, là điểm tựa niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp. 

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần quản lý tài sản số được thành lập từ năm 2018 tại Việt Nam với sứ mệnh hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam theo Luật hỗ trợ Doanh Nghiệp vừa và nhỏ năm 2016 bằng các công cụ Tài chính ứng dụng BlockChain minh bạch

 • PlatForm gọi vốn: là công cụ giúp doanh nghiệp kêu gọi và quản lý các nguồn vốn mới gọi từ các nhà đầu tư nhanh chóng tiện lợi, quản lý nó minh bạch bằng công nghệ BlockChain.
 • Platform quản lý cổ phần nội bộ: Giúp doanh nghiệp minh bạch tổng số cổ phần của doanh nghiệp, đã chia cho ai nắm giữ và tỉ lệ thực tế bao nhiêu, đã chuyển đổi nội bộ như thế nào, tất cả được quản lý minh bạch bằng BlockChain không được thay đổi và chỉnh sửa, giúp các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư và các doanh nghiệp hay StartUp.
 • Platform quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC: Việc quản lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC (Business Cooperation Contract) được minh bạch bằng BlockChain, đồng thời việc chia sẻ lợi nhuận theo thỏa thuận sẽ nhanh chóng bằng Smart Contact
 • PlatForm quản lý dòng tiền nội bộ: Doanh nghiệp tự quản lý dòng tiền nội bộ của doanh nghiệp bằng PlatForm VNDC và phát hành điểm tích lũy điểm, cashback giúp doanh nghiệp chủ động trong việc kinh doanh và triển khai các chương trình khuyến mãi, xây dựng khách hàng tiềm năng.
 • PlatForm số hóa tài sản doanh nghiệp: Doanh nghiệp hay Start Up có thể số hóa giá trị của tài sản vô hình hoặc hữu hình thành các hợp đồng BCC tương ứng và kêu gọi các nhà đầu tư cùng hợp tác kinh doanh, phát triển dự án hay doanh nghiệp.

 

Trong giai đoạn triển khai vừa qua, DAMH kí kết hợp tác và cung cấp PlatForm cho nhiều đối tác tiền năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ Bất Động Sản, Chuỗi bán lẻ, các doanh nghiệp mô hình Holding, các nhà sản xuất hàng hóa......Định hướng DAMH sẽ trở thành công ty đại chúng và nhân rộng mô hình kinh doanh trên các  tỉnh thành Việt Nam và vươn xa thế giới.

 

1900068691