DAMH KÝ KẾT CÙNG EOTYGROUP

Ngày đăng: 02:18 PM 12/07/2018 - Lượt xem: 173

EOTYGROUP - Cung cấp các sản phẩm cỏ nhân tạo và dụng cụ thể thao, thi công các công trình liên quan đến cỏ.

TẦM NHÌN

  • Trở thành nền kinh tế chia sẻ kết nối cộng đồng Việt Nam

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp
  • Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bển vững
  • Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển
  • Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp
  • Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, luôn hướng tới thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo ra những công việc có ý nghĩa và cơ hội thăng tiến cho người lao động, gia tăng giá trị, lợi ích cho các nhà đầu tư.

Đối tác ứng dụng VNDC:

  • Là công cụ gọi vốn cộng đồng.
  • Giúp doanh nghiệp quản trị cổ phiếu nội bộ.
  • Làm điểm cashback, tích luỹ điểm, khen thưởng ....

Tất cả minh bạch bằng BLOCKCHAIN

 

 

 

1900068691