Dịch vụ

Platform điểm thưởng

Platform điểm thưởng

Là platform bảo chứng tài sản bằng cách blockchain hóa chuyển đổi thành điểm (điểm bảo chứng). Đây là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý các chương trình tích luỹ điểm, chiết khấu, tặng thưởng, …

Platform quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cho doanh nghiệp

Platform quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cho doanh nghiệp

Dựới sự bảo trợ của công nghệ blockchain DAMH đã phát triển platform giúp tối ưu hóa việc quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản, ... cho doanh nghiệp.

Platform gọi vốn cho doanh nghiệp SME

Platform gọi vốn cho doanh nghiệp SME

DAMH cung cấp platform hỗ trợ doanh nghiệp SME kêu gọi và quản lý vốn hiệu quả dưới sự bảo trợ của công nghệ Blockchain mới nhất hiện tại với nhiều ưu điểm vượt trội.