Platform quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cho doanh nghiệp SMEs

Ngày đăng: 03:36 PM 12/12/2018 - Lượt xem: 132

 

 Trên nền tảng công nghệ blockchain, DAMH đã phát triển platform giúp tối ưu hóa việc quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản, ... cho doanh nghiệp có khả năng:

 

 • Vận hành bằng Blockchain.
 • Bảo mật dữ liệu khách hàng ở mức cao nhất.
 • Dễ dàng tracking và quản lý chi tiết các thông tin đã giao dịch: thời điểm, số liệu, tỷ lệ chuyển đổi, đơn vị thụ hưởng, ...
 • Minh bạch thông tin giao dịch; chống gian lận cổ phần, trái phiếu; phát hành cổ phần trái phiếu theo đúng giá trị & số lượng
 • Qui định chi thưởng, chi lợi tức, lợi nhuận thuận tiện & nhanh chóng thông qua các hợp đồng tự động không thể phá hủy (Smart Contract)
 • Thanh khoản cổ phần, trái phiếu cao thông qua giao dịch trên sàn mà không cần thời gian chờ lâu từ cách làm truyền thống.
 • Giảm các khoản phí trung gian, tiết kiệm thời gian giao dịch, và tăng độ bảo mật cho các giao dịch, thanh toán.

 

 

Quản lý cổ phần, trái phiếu truyền thống

 • Thông tin Số lượng Cổ Phần, Trái Phiếu phát hành chỉ nằm trong nội bộ, khó kiểm chứng số lượng phát hành
 • Chia lãi, lợi tức khó khăn & tốn nhiều nhân lực từ ban kiểm toán để thu thập thông tin số tài khoản, người sở hữu cổ phần, trái phiếu ...
 • Sang nhượng cổ phần, trái phiếu khó khăn do phải được kiểm chứng trên giấy tờ thông qua trung gian phát hành.

 

Quản lý cổ phần, trái phiếu bằng Blockchain 

 • Minh bạch số lượng cổ phần / trái phiếu phát hành, chia lợi nhuận trên số lượng cổ phần/ trái phiếu phát hành, truy cập sổ cái cổ phần/ trái phiếu mọi lúc mọi nơi
 • Chia lãi, lợi tức nhanh chóng & tự động trên cơ chế hợp đồng tự động (Smart Contract)
 • Sang nhượng cổ phần/ trái phiếu dễ dàng & thông tin người sở hữu được cập nhật tự động & ngay lập tức trong sổ cái mở của công ty.1900068691