Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo

Ngày đăng: 04:19 PM 12/12/2018 - Lượt xem: 1,063

 

Hưởng ứng quyết định 844/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giúp tạo điều kiện phát triển cho các dự án khởi nghiệp, DAMH đã kết hợp cùng 30 doanh nghiệp trên cả nước xây dựng “Quỹ khởi nghiệp sáng tạo”. Không chỉ đơn thuần là quỹ đầu tư thông thường, “Quỹ khởi nghiệp sáng tạo” được vận hành dựa trên nền tảng của DAMH ứng dụng công nghệ Blockchain.