Thành viên

Chương trình truyền hình tương tác gọi vốn khởi nghiệp Fundgo (Fundgo TV)

Chương trình truyền hình tương tác gọi vốn khởi nghiệp Fundgo (Fundgo TV)

DAMH đầu tư sản xuất chương trình truyền hình tương tác “Phi thương bất phú-Fundgo” với ý tưởng tạo ra một kênh kêu gọi vốn đầu tư lần đầu tiên áp dụng công nghệ blockchain, kết nối thông tin trực tiếp với hệ thống web/app.

Platform gọi vốn Fundgo

Platform gọi vốn Fundgo

Nền tảng gọi vốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam được bảo trợ bởi công nghệ Blockchain.

Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo

Hưởng ứng Nghị định 38/2018/NĐ-CP về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DAMH đã kết hợp cùng 30 doanh nghiệp trên cả nước xây dựng “Quỹ khởi nghiệp sáng tạo”